Liturgijski kalendar

Liturgijski kalendar Slobodne katoličke Crkve za 2022. godinu možete otvoriti klikom na link ispod:

 Liturgijski kalendar SKC 2022